آرشیو دسته بندی: کارگاه های عکاسی پیش رو

کارگاه عکاسی نورپردازی پرتره

کارگاه نورپردازی پرتره

کارگاه عکاسی نورپردازی پرتره
تاریخ ۲۵ و۲۶ و ۲۷ مرداد
مدرس محسن خیرخواه

کلاس عکاسی تبلیغاتی

کلاس عکاسی تبلیغاتی جامع
یکشنبه ها و سه شنبه ساعت ۱۶ الی ۱۹
شروع دوره ۲۵ تیر
مدرس : امیر شیرازیان