آرشیو نویسنده: wpadmin

دورهمی عکاسان

دورهمی عکای عکاسان

دورهمی عکاسان
شنبه ۲۸ مرداد
ساعت ۱۶ الی ۱۸

سه شنبه های تهرانگردی

سه شنبه های تهران گردی

عکاسی پیاده روی
سه شنبه ها
ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲

کمپ دشت لار

کمپ دشت لار

حرکت ۲۱ مرداد ماه، ساعت ۱۰ صبح
برگشت ۲۲ مرداد ماه، ساعت ۱۶ تهرانیم
کمپ دشت لار

کارگاه عکاسی نورپردازی پرتره

کارگاه نورپردازی پرتره

کارگاه عکاسی نورپردازی پرتره
تاریخ ۲۵ و۲۶ و ۲۷ مرداد
مدرس محسن خیرخواه

کارگاه عکاسی اصول ژست

کارگاه نورپردازی پرتره

کارگاه عکاسی اصول ژست
۲۲ و ۲۳ تیر ماه
مدرس : محسن خیر خواه