عکاسیدر مارکتینگ(بازاریابی)و تولید محتوا

در یک نگاه

تاریخ : شنبه ۱۳ اسفند 

مدت زمان کارگاه : ۳ ساعت

ساعت برگزاری :۱۰ الی ۱۳

محل برگزاری : طبقه سوم برج میلاد

پذیرایی: میان وعده 

قیمت: ۹۹۰ هزار تومان 

ثبت نام تا تاریخ ۵ اسفند ۳۰۰ هزار تومان میباشد با کد تخفیف info70

اهداف این کارگاه

 

عکاسیدر مارکتینگ(بازاریابی)و تولید محتوا.
کاربران هدف: عکاسان، تولید کنندگان محتوا، ادمینهای اینستاگرام، فعالینحوزه کسب و کار
و مارکتینگو برندینگدر دنیای حقیقی ومجازی؛

 

 سر فصل ها


سرفصلها:

مفاهیم بصری چه هستند؟
نکات کلیدی درتولید مفاهیم بصری چیست؟
اثرزیباییشناسی در تولید محتوای بصریو جذب مخاطب؛
شناخت ترکیببندی و اثر آن در تولید محتوای بصری؛
تعیین هدف و درک صحیحیاهدافتولید مفاهیم بصری؛
درک صحیح ازDNAبرند و چگونگی فرمولسیون صحیح آن؛
شناسایی درست مخاطبان هدف(دموگرافی آنها)و نحوه برقراری ارتباط با آنها؛
چگونهDNAبرند خود رابه زبان بصری ترجمه کنیم تا برای مخاطبان جذاب باشد؟
چرا تولید محتوای بصری انجام میدهیم؟
شناخت وایجاد سلسله مراتبتولید محتوا و صرفه جویی در بودجه تبلیغات؛
شرح رایجترینساختارهزینههایعکاسیو تولید محتوابرای کسب و کارها؛

گزارشی درباره کارگاه

اگر عکاسی و تولید کننده محتوا هستی اما نمیدونی چطوری خودت و کارت رو برند کنی میتونی توی این دورهمی شرکت کن. در  برنامه مارکتینگ در دنیای عکاسی قرار یاد بگیریم چطوری خودمون رو برند کنیم و چگونه سهم بازار رو برای خودمون کنیم . خیلی از ماها کلی تجهیزات عکاسی داریم اما نمیتونیم روی برندینگ کار کنیم نمیتونیم تولید محتوا کنیم و نمیتونیم با عکسامون خودمون رو به بازار معرفی کنیم پس این کارگاه برای تو هست که بتونی برندینگ خودتو داشته باشی.

مدرس کارگاه جناب دکتر رضا فیاض دکترای مارکتینگ و برندینگ