آرشیو برچسب های: تور عکاسی

دورهمی عکاسان

دورهمی عکای عکاسان

دورهمی عکاسان
شنبه ۲۸ مرداد
ساعت ۱۶ الی ۱۸

سه شنبه های تهرانگردی

سه شنبه های تهران گردی

عکاسی پیاده روی
سه شنبه ها
ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲

کمپ دشت لار

کمپ دشت لار

حرکت ۲۱ مرداد ماه، ساعت ۱۰ صبح
برگشت ۲۲ مرداد ماه، ساعت ۱۶ تهرانیم
کمپ دشت لار

کارگاه عکاسی نورپردازی پرتره

کارگاه نورپردازی پرتره

کارگاه عکاسی نورپردازی پرتره
تاریخ ۲۵ و۲۶ و ۲۷ مرداد
مدرس محسن خیرخواه

دورهمی عکاسی بازار فرش

تور عکاسی بازار فرش
جمعه ۲۷ مرداد ماه
ساعت ۱۰ الی ۱۲

تور عکاسی آسمان شب خرقان

تور عکاسی آسمان شب خرقان

تاریخ ۲۹ . ۳۰ تیر
کارگاه عکاسی کهکشان راه شیری
مدرس محسن صالحی