فرم ارسال عکس

عکس ها ارسالی می باست هر کدام زیر ۱۰MB و با فرمت jpg , png باشد. همچنین حداقل می بایست ۵ و حداکثر ۱۰ عکس را میتوانید ارسال کنید.