تور عکاسی با دوچرخه

تور عکاسی طهران با دوچرخه
تور عکاسی طهران با دوچرخه

تور عکاسی دوچرخه سواری

در یک نگاه

تاریخ : ۶ خرداد ماه 

مدت: ۴ ساعت

زمان : ۹ صبح الی ۱۳

مدرس : این برنامه مدرس عکاسی ندارد

پذیرایی : میان وعده

لوکیشن : طهران قدیم

در این سفر چه چیز هایی را تجربه میکنیم؟

  • بازدید و عکاسی بناهای تاریخی
  • عکاسی مستند
  • مجموعه سازی
  • دوچرخه سواری در منطقه قدیمی تهران
  • عکاسی  و دوچرخه سواری
 

این سفر مناسب چه کسانی است؟

علاقه مندان به عکاسی از بناهای تاریخی

علاقه مندان به دوچرخه سواری 

عکاسان

تهرانگردها

دوستداران تاریخ

 

تور عکاسی طهران با دوچرخه
تور عکاسی طهران با دوچرخه

تور عکاسی با دوچرخه در طهران

صبح ساعت ۹ همه همسفران در لوکیشن ارسال شده حضور پیدا میکنند و پس از تحویل دوچرخه ها از روی نقشه همه باهم مسیر رسیدن به اولین لوکیشن را رکاب میزنیم .پس از رسیدن به خانه تاریخی دبیر الملک به بازدید و عکاسی میپردازیم . مسیر دوم ما از خانه دبیر الملک به سمت خانه اردیبهشت است و پس از بازدید و عکاسی از خانه اردیبهشت به سمت مسیر سوم از کوچه پس کوچه های تهران رکاب میزنیم تا به لوکیشن بعدی برسیم .پس از عکاسی و بازدید  به سمت امام زاده یحیی و سرای کاظمی رکاب میزنیم. سرای کاظمی اخرین لوکیشن مورد بازدید ما هست و پس از بازدید و عکاسی باید به سمت لوکیشن اول که دوچرخه ها را تحویل گرفتیم رکاب بزنیم و در این برنامه از سه خانه تاریخی بازدید کردیم .و عکسهای خارق العاده را هم ثبت کرده ایم.

اگر سوالی در مورد سفر دارید میتونید از طریق راه های زیر با ما در تماس باشید

مکان برگزاری