تور عکاسی روستای متروکه

در یک نگاه

 نیم روزه

تاریخ : ۱۶ تیر ماه

حرکت :پنج شنبه ساعت ۱۸ شروع برنامه در لوکیشن

برگشت: پنجشنبه ساعت ۲۰:۳۰ اتمام برنامه

عکاسی از روستای متروکه و گاهگلی

قیمت: ۲۵۰/۰۰۰

اهداف برگزاری

  • عکاسی از روستای گلی و قدیمی
  • تجربه استایل جدید در فضای روستا

خدمات سفر

  • یک وعده عصرانه
  • ورودیه
  • راهنما
  • مدل با استایل از قبل طراحی شده

تور عکاسی روستا متروکه

 حد فاصل تهرا تا لوکیشن مد نظر یک ساعت سی دقیقه میباشد. تمامی همسفرا راس ساعت مشخص و از قبل اعلام شده باید در لوکیشن مد نظر حاضر باشند .این برنامه با ماشین شخصی برگزار میشود . در صورتی که ماشین شخصی ندارین میتونید بهمون پیام بدین و با ماشین تیم همراه بشید.